Documentul intitulat STANDARDE PENTRU LUCRAREA PROFETICĂ a fost conceput inițial de către un grup de profeți din mai multe țări, lucrători respectați pentru slujirea lor și cu o mărturie bună, care au dorit să ofere un cadru sănătos pentru manifestarea darurilor profetice după principiile Noului Testament.

În urma unei ample consultări, a rezultat acest document care a fost făcut public cu câțiva ani în urmă și a fost însușit de multe organizații creștine din lumea întreagă.
Pe parcursul anului 2023, documentul a fost pus în discuție la întâlnirea Departamentului pentru Strategie, Dezvoltare și Formare a Cultului Penticostal, după care a fost discutat și în cadrul Consiliului Bisericesc. Aceștia au remarcat valoarea sa și utilitatea sa practică pentru cei care sunt chemați de Dumnezeu la lucrarea profetică, precum și pentru cei care fac parte din biserică și doresc să evalueze în mod corect această lucrare. În final, materialul a fost revizuit de către cadre didactice ale ITP din București.
Îl publicăm acum pentru cititorii noștri într-o formă revizuită și adaptată la contextul românesc, cu nădejdea că lucrarea profetică în bisericile penticostale se va dezvolta tot mai mult în acord cu principiile noutestamentare și va aduce zidire Trupului lui Hristos, spre slava Domnului și lărgirea Împărăției Sale.

Într‑o vreme în care există multe întrebări legate de darul și slujba profetică, este necesar să oferim bisericilor câteva linii călăuzitoare, practice, pentru păstrarea autenticității acestora. În calitate de slujitori, credem și promovăm lucrarea Duhului Sfânt, dar în același timp suntem responsabili pentru păstrarea manifestării darurilor într‑un cadru sănătos, biblic și credem că este momentul oportun pentru redactarea acestui document, benefic pentru Bisericile Penticostale.

Declarația de față nu are scopul de a pune, în mod general, sub semnul întrebării lucrarea profetică, ci obiectivul nostru este de a oferi perspectiva biblică pentru exercitarea darului profeției și pentru manifestarea lucrării profetice, afirmând totodată importanța acestora.

DEFINIȚII

Este important să facem distincția dintre darul profeției și slujba de profet.

Darul profeției este unul dintre darurile de inspirație ale Duhului (1 Cor. 12:10; Rom. 12:6 etc). Darul profeției este darul supranatural prin care Duhul Sfânt le comunică oamenilor mesaje inspirate, inteligibile, pentru edificare, sfătuire și mângâiere (1 Cor. 14:1-3). Manifestarea darului profeției nu înseamnă neapărat că persoana are slujba de profet și nu conține neapărat descoperire cu privire la trecut, prezent sau viitor.

Slujba de profet este deținută de o persoană cu o chemare specială de la Dumnezeu, care slujeș­te alături de apostol, evan­ghe­list, păstor și învățător (Ef. 4:11). Prin profet se pot manifesta mai multe daruri, precum: darul cunoștinței, darul înțelepciunii, deo­se­birea duhurilor și alte daruri ale Duhului.

1. NOI CREDEM că toate da­rurile Duhului Sfânt, inclusiv darul profeției și slujba profetică, sunt esențiale pentru Trupul lui Hristos, motiv pentru care Scriptura ne îndeamnă să râvnim sincer darurile spirituale, îndeosebi să profețim (1 Cor. 14:1, 39). Lucrarea profetică este de mare importanță în viața bisericii și trebuie încurajată și cultivată.

2. NOI CREDEM că rolul esențial al profeției este mărturia lui Isus Hristos; de aici derivă scopul ultim al lucrării profetice, acela de a‑L înălța pe Hristos ca Domn. Cu toate acestea, chiar dacă un cuvânt profetic nu face trimitere în mod specific la persoana Domnului, finalitatea oricărei profeții va îndeplini scopul enunțat mai sus (Ap. 19:10, 1 Cor. 12:3).

3. NOI CREDEM că slujba de profet este unul dintre cele cinci daruri de slujire date Bisericii și este folosită pentru a îndrepta, a aduce instrucțiuni și claritate în ce privește viața în Trupul lui Hristos, dar nu independent de ceilalți slujitori; prin urmare, lucrarea acestuia diferă de modelul profetului independent sau itinerant din Vechiul Testament.

4. NOI CREDEM că este esențial să creăm un mediu în care slujba de profet să se manifeste corect și eficient în biserică, alături de celelalte slujbe: apostolia, evanghelizarea, păstorirea și învățătura. Pentru a crea acest mediu, trebuie să încurajăm libertatea în Duhul, într‑o atmosferă plină de credință și responsabilitate, făcând loc mesajelor pe care Duhul le transmite, după cum voiește. Însă, toate acestea trebuie să aibă loc în conformitate cu învățătura Scripturii și sub autoritatea eclezială.

5. NOI CREDEM că funcția generală a darului profetic, în contextul bisericii, este de a edifica, îndemna și mângâia (1 Cor. 14:3). În raport cu cei necredincioși, darul profeției poate descoperi tainele inimii, dovedindu‑le puterea și atotcunoașterea lui Dumnezeu (1 Cor. 14:24-25).

6. NOI CREDEM că profeții nu sunt oameni care ghicesc cu privire la viitor sau care fac pronosticuri spirituale; rolul lor nu este de a satisface curiozitatea privitoare la viitor sau de a revela informații abstracte. Scopul lui Dumnezeu este unul răscumpărător – care cheamă la pocăință, edificator – oferă îndrumare supranaturală și mângâiere și, nu în ultimul rând, doxologic – care Îl glorifică pe Isus ca Domn.

7. NOI CREDEM că, datorită naturii lucrării profetice, unele mesaje pot fi supuse evaluării înainte să fie făcute publice, în vreme ce altele vor fi evaluate după ce sunt prezentate. Dar, în toate situațiile, cei care afirmă că vorbesc din partea lui Dumnezeu trebuie să accepte cu bucurie evaluarea duhovnicească a persoanei și lucrării lor.

8. NOI CREDEM că profețiile trebuie să fie, mai întâi, evaluate de către slujitorii bisericii și de alți slujitori maturi. Primul criteriu de care trebuie să se țină cont este adevărul Scripturilor. Dacă o profeție este dată în contextul unei biserici locale, atunci slujitorii responsabili trebuie să o evalueze. Dacă o profeție este dată în contextul unei regiuni sau a unei națiuni, atunci slujitorii responsabili, regionali sau naționali, trebuie să evalueze profeția (1 Cor. 14:29, 1 Tes. 5:19-21). Celor care refuză să le fie testate mesajele nu trebuie să li se mai ofere cadru de slujire.

9. NOI CREDEM că profeții primesc revelații supranaturale de la Dumnezeu, însă ei depind de alți slujitori în interpretarea și aplicarea revelațiilor primite. Voia lui Dumnezeu este ca toate aceste daruri de slujire, inclusiv cel profetic, să fie exercitate armonios, nu independent. Doar atunci Trupul lui Hristos se va bucura de sănătate și maturitate deplină.

10. NOI RECUNOAȘTEM pro­vo­cările unice pe care le constituie lumea virtuală, în care orice pretins profet poate transmite un mesaj adresat publicului larg, fără a da socoteală sau a‑și asuma vreo responsabilitate. Cu toate că fluxul unor asemenea mesaje ajunse în mediul online nu poate fi oprit, noi îi îndemnăm pe toți credincioșii să verifice viața și roadele celor de a căror slujire sunt ajutați, să vadă dacă aceștia fac parte dintr‑o biserică locală și dacă dau socoteală cu adevărat de lucrarea lor publică și de viața lor personală. De asemenea, îi îndemnăm pe profeții care postează mesaje profetice, să le supună mai întâi spre evaluare celor cu care slujesc în biserica locală și celor cu autoritate spirituală în biserica din care fac parte.

11. NOI CREDEM, și Scriptura ne învață, să nu disprețuim profețiile, dar ne cere să examinăm cu atenție mesajele profetice și să luăm numai ce este bun (1 Tes. 5:19-21). Aceasta înseamnă, de asemenea, că ar trebui să cultivăm respectul pentru adevăratele lucrări profetice, evitând manifestarea unei atitudini generale de scepticism sau dispreț.

12. NOI CREDEM că toți slujitorii, inclusiv cei care slujesc în lucrarea profetică, ar trebui să fie evaluați și calificați de biserică pe baza standardelor menționate de apostolul Pavel în 1 Tim. 3:1-8 și Tit 1:5-9.

13. NOI CREDEM că toți liderii spirituali, inclusiv cei care au slujba de profet, ar trebui să fie fără reproș și să trăiască o viață vrednică de chemarea lor (Ef. 4:1-3). În consecință, credem că profeții a căror viață nu se ridică la standardele morale și etice ale Cuvântului lui Dumnezeu se descalifică din lucrare, indiferent de influența sau de prestanța lor. Caracterul profetului este unul dintre criteriile esențiale în evaluarea lucrării profetice (Matei 7:15-16).

14. NOI CREDEM că prima cerință pentru toți slujitorii bisericii, inclusiv pentru cei din lucrarea profetică, este de a exprima caracterul lui Hristos și de a‑și folosi darurile în dragoste pentru Dumnezeu, pentru poporul Lui și pentru cei pierduți (1 Cor. 13:2, Rom. 8:29).

15. NOI PREȚUIM smerenia, integritatea și acuratețea în lucrarea profetică, pentru a proteja credința și încrederea celor care aud un mesaj despre care se afirmă că vine de la Dumnezeu. Este un lucru sacru când cineva pretinde că vorbește din partea Domnului și, în concordanță cu spusele lui Isus, cui i s‑a dat mult i se cere mult (Luca 12:48). După cum cei care îi învață pe alții sunt trași la răspundere pe baza unui standard mai înalt (Iacov 3:1), același standard trebuie aplicat și celor care profețesc. Ei pot avea o influență puternică, pozitivă sau negativă, asupra vieții oamenilor, motiv pentru care îi îndemnăm la seriozitate și precauție, alături de credință și îndrăzneală.

16. NOI ÎNȚELEGEM că profețiile pot conține condiționalități pentru realizarea lor și că multe profeții necesită timp pentru a se împlini. Recunoaștem, de asemenea, că limbajul profetic este adesea tainic și simbolic, astfel încât necesită interpretare și discernământ. Aceasta înseamnă că profețiile care nu contrazic Biblia sau care nu sunt contrare realității ar trebui să fie evaluate, în timp, și nu respinse imediat.

16a. Pe de altă parte, dacă este rostit un cuvânt profetic care cuprinde detalii și date specifice care urmează să se împlinească și dacă profeția nu conține condiții specifice de care depinde împlinirea ei, iar mesajul nu se împlinește așa cum a fost rostit, atunci cel care l‑a spus trebuie să își asume întreaga responsabilitate, dovedind căință autentică înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.

16b. Părerea de rău și even­tua­lele clarificări și explicații tre­buie să fie prezentate în fața publicului căruia i‑a fost adresat mesajul eronat. De exemplu, dacă a fost spus unui individ, părerea de rău și eventuala explicație trebuie să fie exprimată în fața lui, iar dacă a fost publică, trebuie exprimată în același cadru. Aceasta nu constituie o pedeapsă și o judecată publică, ci mai degrabă un act matur, în dragoste, care protejează onoarea Domnului, integritatea lucrării profetice și credința celor care au fost duși în eroare.

17. NOI CREDEM că este esențial ca toți liderii spirituali, inclusiv profeții, să aibă un grup de colegi și de slujitori cu experiență care să îi poată trage la răspundere cu privire la viața și lucrarea lor. În concordanță cu acest fapt, respingem ideea că judecarea profeției constituie o încălcare a Ps. 105:15 (în care Dumnezeu îndemna popoarele din vechime să nu se atingă de patriarhi sau să nu facă rău profeților Lui). Profeții care greșesc trebuie să se lase corectați de slujitorii care au autoritate spirituală asupra lor. Cei care refuză să dea socoteală, nu trebuie să fie acceptați în lucrare.

18. NOI CREDEM că profețiile adevărate zidesc credința și că necesită un răspuns plin de credință. Profeții nu pot apela la specificul slujirii profetice veterotestamentare pentru a pretinde infailibilitatea slujirii lor. Dimpotrivă, trebuie să fie acceptate numai mesajele profetice care sunt în acord cu Scriptura, care nu contravin caracterului divin și care primesc încuviințarea duhului nostru. Doar în aceste condiții putem adăuga credința noastră mesajului care urmează să se împlinească (1 Tim. 1:18).

18a. Cei care folosesc argumente veterotestamentare pentru a exercita influență sau autoritate asupra celor care îi urmează, ar trebui să știe că, potrivit aceluiași standard, profeția lipsită de acuratețe avea consecințe foarte grave. Profeții noutestamentari, alături de ceilalți slujitori, nu îi domină și nu îi manipulează pe oameni și nu pretind supunere și credință oarbă. În schimb, ei slujesc turma cu umilință, împreună cu ceilalți slujitori rânduiți în Biserică (1 Pt. 5:1-4).

19. NOI RESPINGEM orice cuvinte amenințătoare ale profeților, care invocă judecata divină în cazul respingerii mesajelor lor. Privim lucrul acesta ca pe o formă periculoasă de manipulare.

20. NOI RESPINGEM manipularea spirituală prin profeție în beneficiul personal al profetului sau al lucrării sale, fie că urmărește să obțină favoruri personale, putere sau câștig financiar. Un profet nu poate pretinde în nicio împrejurare bani pentru a rosti un mesaj profetic. Acesta este un abuz spiritual foarte grav și este detestabil în ochii lui Dumnezeu.

21. NOI RESPINGEM învățătura conform căreia un cuvânt profetic se află la același nivel de inspirație sau autoritate cu Scriptura sau că Dumnezeu vorbește în mod inerant prin profeții de astăzi, întrucât Biblia afirmă că noi cunoaștem doar în parte și profețim în parte (1 Cor. 13:9). Numai Cuvântul scris poate pretinde că este „Cuvântul lui Dumnezeu” (2 Tim. 3:16); profețiile sunt, în cel mai bun caz, „un cuvânt de la Domnul”, care trebuie verificat prin Cuvântul lui Dumnezeu, care nu completează revelația prin Scripturi, în care ne sunt descoperite persoana lui Dumnezeu și planul de mântuire a oamenilor.

22. DEȘI CREDEM că profeții trebuie să dea socoteală pentru cuvintele lor, în conformitate cu Scriptura, nu credem că un profet sincer, care rostește un mesaj greșit, este neapărat un profet mincinos. După cum însuși Domnul Isus a afirmat și așa cum subliniază și Vechiul Testament, profeții mincinoși sunt lupi îmbrăcați în haine de oi, spre deosebire de profeții care ar putea rosti un mesaj greșit (vezi Matei 7:15-20, Ieremia 23:9-40, Ezechiel 13:23). Astfel, un profet mincinos este unul care acționează condus de un duh de minciună, care pretinde că vorbește prin Duhul Sfânt, pe când eroarea profetică este un eveniment nedorit, nu o practică continuă.

23. Prin urmare, NOI RECU­NOAȘ­TEM deosebirile dintre un credincios care rostește o profeție greșită (caz în care ar trebui să își recunoască eroarea), un credincios care profețește în mod constant greșit (situație în care recunoaștem că omul acela nu este profet și îi cerem să înceteze să mai profețească) și un profet mincinos (pe care îl recunoaștem ca fiind un credincios fals, un suflet pierdut, pe care îl chemăm să se pocăiască și să fie mântuit).

24. ÎNȚELEGEM că o persoană poate sluji atâta timp cât este folosită de Dumnezeu în chemarea și darul în­credințat. De aceea este im­pe­rativ să judecăm un profet după roadă, nu după dar, recu­noscând totodată că sunt unii care au început bine, dar care vor fi respinși la final (vezi Matei 7:21-23). Pe de altă parte, slujitorilor sinceri și credincioși le sunt pregătite răsplătiri glorioase.

25. ÎN CONCLUZIE, evaluarea me­sajelor profetice și a pro­feților trebuie să urmărească câteva criterii:

a. Conformarea la adevărul ab­so­lut al Cuvântului lui Dumnezeu

b. Acuratețea mesajului

c. Împlinirea mesajului

d. Caracterul profetului

e. Armonia slujirii împreună cu ceilalți slujitori

f. Confirmarea interioară din partea Duhului lui Dumnezeu.

preluat de pe cuvantuladevarului.ro
https://cuvantuladevarului.ro/standarde-pentru-lucrarea-profetica/